“Brons Unihouse BV” Comfortabele Luxe van een uniek concept!

“Duurzaam bouwen”, terugdringen van Co-uitstoot, energiebesparing, spaar het milieu.


Bovenstaande termen zijn momenteel zeer Hot. Van overheidswege uit wordt het duurzaam ondernemen momenteel zeer gestimuleerd. In een aantal gevallen heeft de overheid regels opgesteld zodat de consument kan beoordelen of hij/zij een duurzaam product koopt of gebruikt, een goed voorbeeld hiervan zijn de energielabels op o.a. elektrische apparaten, auto’s en sinds kort ook op huizen.

Wij zullen in de toekomst steeds meer verplicht worden om energiezuinige en duurzame producten te kopen of gebruiken en indien dit niet het geval is zullen daar extra belastingen of boetes tegenover staan.

Ook zal dit doorwerken in de bestemmingsplannen en de bouweisen die gesteld worden aan de bouw van recreatiewoningen, in vele gevallen zien wij al dat er bouw volgens bouwbesluit wordt geëist bij ontwikkeling van nieuwe recreatieprojecten.

 Unihouse is de eerste chaletbouwer in Nederland die doet aan “Verantwoord” en “Duurzaam” Ondernemen.

Onze chalets en recreatiewoningen behalen in vergelijk met chalets van ander chaletbouwer een minimale energiebesparing van 60 %, dat betekend ook minimaal 60% minder Co-uitstoot. Tevens bouwen wij chalets welke kunnen worden getoetst aan het bouwbesluit voor logiesverblijven en dus qua energieprestatie en constructie reeds ruim voldoen aan de gestelde eisen.